LITT AV HVERT

 

Samtale om kroppsspråk, håndtrykk og hilsing, Ekko, NRK

29.11.2013, NRK podcast

 

Slik bruker du kroppsspråket til å lure deg selv

Med riktig kroppsspråk blir du mer selvsikker

Artikkel om kroppsspråk på doktoronline

Pass på det du ikke sier…

Pass på det du ikke sier med ord, men med kroppen. I denne artikkelen i Studentmagasinet Campus har Ingunn gitt innspill på tema kroppsspråk. Her finner du tips om hva det er lurt å være oppmerksom på før du skal i et jobbintervju eller viktig møte.

Last ned artikkelen som pdf

 

Kurs for unge bønder

Loen 3.-5. november 2011

Les mer

 

Kommunikasjon i flere dimensjoner

Artikkel i magasinet Flair business, 2006

Last ned artikkelen som pdf

 

 

 

 

Et blikk utenfra – veiledning på kroppsspråk

Strategier for gjensidighet. Det Praktisk Teologiske Seminars Skriftserie nr. 12, 2005

I denne artikkelen beskriver jeg hvordan jeg praktisk jobber med veiledning av kroppsspråk, i dette tilfelle i en kirkelig kontekst. Jeg skriver også om det faglige perspektivet som ligger i bunn av mitt arbeid med kroppsspråk.

Last ned artikkelen som pdf

 

 

 

Gudstjenesteleken. Om aktiv liturgi

Verbum Forlag 2002

Et av hovedspørsmålene i boka er: Hvordan kan vi bli deltakere mer enn tilskuere i en gudstjeneste? Som døveprest ble jeg ble nødt til å være mer bevist på kropp og samhandling. Gjennom refleksjon og praktiske tips håper jeg boken kan inspirere til å gjøre gudstjenesten sammen og ikke bare høre den. En bok som absolutt kan brukes som inspirasjon i trosopplæring.