OM OSS

 

 

 

 

 

 

 

INGUNN HAGEN

ORGANISASJONSVEILEDER, DRAMAPEDAGOG, TEOLOG, DØVEPREST

Jeg er levende opptatt av menneskers muligheter til kommunikasjon og samspill.

Mitt første firma etablerte jeg i år 2000. Jeg har utviklet flere egne kurs, fått lang erfaring i å lede prosesser, holde foredrag og drive veiledning / coaching. I alt jeg gjør er jeg opptatt av å kombinere et faglige ståsted med deltakernes erfaringer.

Å bringe aktører fra ulike fagområder sammen, begeistrer meg.

I arbeidet med utvikling av en organisasjon over tid samarbeider jeg gjerne med kollegaer fra kulturlivet. Dette utdyper og beriker prosessen. Vi får et annet blikk på problemstillingen vi jobber med.

Sertifisering:

Jungs Type Index (JTI)

Human Content sine tester

Last ned Ingunns CV

E-post: ingunn@steg-for-steg.no

OLA JORDHØY

SIVILAGRONOM MED LANG ERFARING FRA STYREARBEID

Jeg har erfart at vi oftest får til mer i fellesskap enn som enkeltindivider. Fellesskapsperspektivet er derfor viktig for meg.

Ved siden av å være bonde, har jeg i alle år vært engasjert i organisasjonsarbeid.

25 års styreerfaring både i foreninger, interesseorganisasjoner og store konserner har lært meg mye om samspill og ledelse. Erfaringene som bonde har gitt meg tilpassningsevne, når uventa utfordringer dukker opp på ulike plan.

Jeg bruker nå mest tid på kurs innen strategiutvikling og styrearbeid, foredragsvirksomhet om samvirke og tillitsmannsopplæring.

Min styrke er at jeg snakker forståelig om komplekse områder.

Jeg er også partner i firmaet Borgersen & Partners.

Last ned Olas CV

E-post: ola@steg-for-steg.no

 

Praktiske verktøy

Gode refleksjoner

Leken prosess

Bonde og Prest