REFERANSER

Organisasjonsutvikling

Arendal Kommune

Arts &Business (tidl. Forum for kultur og næringsliv)

Akershus fylkeskommune

Boligbygg

Clavis Pharma AS

Debio

Diakonhjemmets sykehus

DnB NOR

Den Norske Kirke

Dragefossen kraftanlegg

Energiforeningens lederforening

Fokus Bank

Felleskjøpet Agri

Haukeland sykehus

HOFF

Introduksjonssenteret i Drammen

Kirkens SOS

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Lesja Innkjøpslag

Landbruk Nordvest

Langerud sykehjem

Lindbak

Modum Bad

Norges Idrettshøyskole

Nortura

Norway Designs

Norsk Landbruksamvirke

Norske Landbrukstjenester

Norges Bondelag

Nord-Aurdal kommune

Oslo Handelsgymnasium

On line reklame

Pensjonskontoret

Peder Brenne

Peer Gynt AS

Rikshospitalet

Riksarkivaren

Rosenvilde videregående skole

Skatteopplysningen

Tannum Møbler

Teater Manu

Tine

Tyr

 

Foredrag / Seminarer kroppsspråk og kommunikasjon

Alliance Apotekene

Den norske kirke

Den norske Forfatterforening

Det Norske Vitenskaps akademi

Fornying og Administrasjonsdepartementet

Gjensidige Nord

Høyskolen i Oslo

Kirkens Arbeidsgiver og Interesseorganisasjon

Kirkens Sosialtjeneste

Lier E-verk

Norske Arkitekters Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Osen barne- og ungdomsskole, Trøndelag

Oslo Handelsgymnasium

Posten

Statoil

Språkrådet

Teater Manu

Ullevål sykehus

Haukeland sykehus

Ups and Downs, Bergen

Universitetet i Oslo

Utdanningsforbundet

 

Veiledning / Coaching

Erfaring med å veilede ledere innen:

Kommunal sektor

Privat næringsliv

Universitet og høyskole

Kulturliv

Kirken